Ana içeriğe atla
YTÜ GİDF

Denizcilik Alanında
Nitelikli Mühendisler Yetişiyor

Türkiye’nin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi ihtiyacını karşılamak için kurulan fakültemiz, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümleriyle, yarım asırlık geçmişiyle bu alanda eğitim veren en köklü kurumlardan biridir.

Ülkemizin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi ihtiyacını karşılamak için 1967 yılında temelleri atılan Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü yarım asırlık geçmişiyle ülkemizin bu alanda eğitim veren en köklü iki kurumundan birisidir.

Gemi sanayimizin ihtiyacı olan mühendisleri yetiştiren mevcut Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nün yanında, bizzat gemilerde çalışacak mühendis ihtiyacını karşılamak için 2008 yılında “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü” kurulmuştur. Her iki bölüm, 2009 yılında kurulan “GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ” çatısı altında yeniden yapılanmıştır. Bu yapılanma hem ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli mühendis yetiştirme sürecine olumlu katkıda bulunmakta, hem de ülkemizin denizcilik alanındaki etkinliğini artırarak insan kaynaklarının daha verimli biçimde kullanılmasına imkan sağlamaktadır.
YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak hazırladığı programlar ile uluslararası standartların gereklerini yerine getirerek, çağın gereksinimlerine göre kendini sürekli geliştirmeyi ilke edinmiştir. Fakültemizin eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri kalite güvence prensiplerine uygun olarak yürütülmektedir.

İki bini aşkın sayıda mezun yetiştirerek denizcilik sektörünün hizmetine sunan kurumumuz, sektördeki teknolojik gelişmeler ile uluslararası eğitim standartları ve akreditasyon kriterleri çerçevesinde dinamik gelişim sürecini devam ettirmektedir. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini Yıldız yerleşkesinde sürdürmekte olan Fakültemiz genç, dinamik ve donanımlı akademik kadrosu ile güçlü bir Ar-Ge potansiyeline sahiptir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki popüler Üniversiteler ile ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz
Dekan

Sıkça Sorulan Sorular

Lisansüstü eğitimine ilişkin kontenjanlar, kayıtlar ve süreçler Fen Bilimleri Enstitüsü ve ilgili anabilim dallarınca takip edilmektedir. İlgili bilgilere http://www.fbe.yildiz.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Akademik kadro ilanları ve başvuru şartları www.prs.yildiz.edu.tr adresinde duyurulmaktadır.

Kayıtlı olduğunuz bölüm başkanlığına ders içeriklerinizi ve başarı durum belgenizi eklediğiniz bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde ilgili mevzuata uygun olarak komisyon tarafından değerlendirilir ve muaf dersleriniz belirlenmektedir.

Kayıtlı bulundukları programdan kurum içi yatay geçiş veya merkezi yerleştirme puanı ile başka bir programa geçiş başvurusunda bulunarak kayıt hakkı kazanan üniversitemiz öğrencileri, aynı eğitim-öğretim yılı için çift anadal başvurusunda bulunamazlar.