Skip to main content

FAQ

Lisansüstü eğitimine ilişkin kontenjanlar, kayıtlar ve süreçler Fen Bilimleri Enstitüsü ve ilgili anabilim dallarınca takip edilmektedir. İlgili bilgilere http://www.fbe.yildiz.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Akademik kadro ilanları ve başvuru şartları  www.prs.yildiz.edu.tr adresinde duyurulmaktadır.

Kayıtlı olduğunuz bölüm başkanlığına ders içeriklerinizi ve başarı durum belgenizi eklediğiniz bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde ilgili mevzuata uygun olarak komisyon tarafından değerlendirilir ve muaf dersleriniz belirlenmektedir.

Kayıtlı bulundukları programdan kurum içi yatay geçiş veya merkezi yerleştirme puanı ile başka bir programa geçiş başvurusunda bulunarak kayıt hakkı kazanan üniversitemiz öğrencileri, aynı eğitim-öğretim yılı için çift anadal başvurusunda bulunamazlar.

Diğer üniversitelerden alınan belgeler geçerli değildir. İYS’ye girilmesi gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimiz e-devlet üzerinden öğrenci belgesi ve transkript alabilirler.  Gerekli durumlarda Fakülte Dekanlığı'na şahsen müracaat ederek te öğrenci belgesi ve transkript talebinde bulunulabilir.

gidf@yildiz.edu.tr adresine “yildiz” uzantılı e-posta adresiniz üzerinden kimliğinizin resmini ekleyerek belge talebinde bulunabilirsiniz.

Mezun öğrencilerimizin belge taleplerini ytumezun@yildiz.edu.tr  iletmeleri gerekmektedir.

Erasmus programı ile ilgili başvuru tarihleri ve başvuru süreçleri YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/ adresinde ilan edilmekte, güncel bilgilere yer verilmektedir.

Staj başvuru süreçleri ve bölüm staj uygulama esaslarına ilişkin bilgilere bölümünüzün web sayfasında yer verilmiştir.

E-devlet üzerinden aldığınız öğrenci belgesi üzerinde bu bilgiye yer verilmemiş ise Fakülte Sekreterliği’nin ilgili birim personeline başvurarak öğrenci belgesi talep edebilirsiniz, talep ettiğiniz bilgi verilen öğrenci belgenizde yazmaktadır.

Fakültemize geçiş başvuruları ve başvuru şartları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında (http://www.ogi.yildiz.edu.tr/) ilan edilmektedir. Geçiş sürecinde ilgili siteden güncel bilgiler takip edilmeli, başvurular  ilgili kılavuzlara uygun olarak yapılmalıdır.

Ders kayıtlarınızı Akademik takvimde ilan edilen tarih aralıklarında sistem üzerinden size verilen şifre ile gerçekleştirmelisiniz. Kayıt esnasında karşılaştığınız problemleriniz için Bölüm Başkanlığınızla irtibata geçmeniz gerekmektedir. 

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/2/Y%C3%B6netmelikler-ve-Y%C3%B6nergeler/36  uygun olarak Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne , Üst sınıflarda kayıtlı Lisans Öğrencilerinin ise ilgili bölüm başkanlıklarına dilekçe ile mazeretlerini kanıtlayıcı belgeler ile yönetmelikte belirtilen süreler dahilinde başvurmaları gerekmektedir.