Skip to main content

Faculty Committee

1) KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

• Doç. Dr. Muhammed Emin BAŞAK (Başkan)
• Doç. Dr. Ömer SAVAŞ (GMİM)
• Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜNEŞ (GİM)
• Doç. Dr. Tarık KOÇAL (STCW)
• Öğr.Gör. Araks EKMEKÇİOĞLU (STCW)

• Dr. Öğr. Üyesi Asım Sinan KARAKURT (GİM)

• Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ARIKAN ÖZDEN (GİM)

• Ar. Gör. Halil İbrahim SÖNMEZ (GİM)

• Ar. Gör. İbrahim KAYA (GİM)

• Ar. Gör. Hasan TİMURLEK (GİM)

• Ar. Gör. Recep Tayyip KILIÇ (GİM)

 

• Ar. Gör. Ahmet KAYA (GMİM)

• Ar. Gör. Berna KANBEROĞLU (GMİM)

• Ar. Gör. Çağatayhan SEVİM (GMİM)

• Ar. Gör. Olcay SERT (GMİM)

• Ar. Gör. Ahmet Kaan KARABÜBER (GMİM)

• Ar. Gör. Mehmet Burak ÜSTÜN (GMİM)

• Ar. Gör. Fatih OKUMUŞ (GMİM)

 

2) TANITIM ve SEKTÖREL İLİŞKİLER KOMİSYONU

Sektörle İlişkiler

• Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ (Başkan)
• Prof.Dr. Serkan EKİNCİ
• Prof.Dr. Fuat ALARÇİN
• Doç.Dr. Görkem KÖKKÜLÜNK
• Dr.Öğr. Üyesi Özgür DEMİR
• Dr.Öğr. Üyesi Burak YILDIZ
• Dr. Öğr. Üyesi Eda TURAN

Tanıtım ve Sosyal Medya

• Dr. Öğr. Üyesi Eda TURAN (Başkan)

• Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜNEŞ

• Ar. Gör. Süleyman DUMAN

• Ar. Gör. Berna KANBEROĞLU

• Ar.Gör. Recep Tayyip KILIÇ

 

3) BURS KOMİSYONU

• Doç. Dr. Tarık KOÇAL (Başkan)
• Dr.Öğr.Üyesi Asım Sinan KARAKURT
• Dr.Öğr.Üyesi Taner COŞGUN

4) KOOP EĞITIM KOMISYONU (Fakülte)
• Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ (Dekan)
• Prof. Dr. Serkan EKİNCİ (Bölüm Başkanı)
• Doç.Dr. Tarık KOÇAL (Dekan Yrd., Fak. Temsilcisi)

5) KOOP EĞİTİM KOMİSYONU (Bölüm)

Prof. Dr. Serkan Ekinci (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Asım Sinan KARAKURT (Bölüm Bşk.Yrd.)

Prof.Dr. Muhsin AYDIN (Bölüm KOOP Eğitim Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi Taner Çoşgun (Sorumlu Öğretim Elemanı)

 

6) FAKÜLTE AYDEK KOMİSYONU

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ (Dekan, Komisyon Başk.)

Prof.Dr. Muhsin AYDIN (Üye)

Prof.Dr. Seyfettin BAYRAKTAR (Üye)